Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Die Tabelle enthält 729 Einträge.
Seiten blättern:  <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49  > 
Englisch
Niederländisch
User already registered
Gebruiker al geregistreerd
User blocked
Gebruiker geblokkeerd
User defined messages
Gebruikersgedefinieerde berichten
User details
Gebruikersdetails
User ID
Gebruikers-ID
User IP blocked
Gebruikers-IP geblokkeerd
User updated
Gebruiker ge-update
User [user] has registered on your website
Gebruiker [gebruiker] heeft zich ingeschreven op uw website
Username
Gebruikersnaam
Username already exists
Gebruikersnaam bestaat al
Username fieldname
Gebruikersnaam veldnaam
Users
Gebruikers
using CMS (default)
gebruik makend van CMS (standaard)
using my own PHP script
gebruik makend van mijn eigen PHP-script
Vali
Validiteit
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z