Home
Online-Übersetzer-Glossar-Wörterbuch
Suchbegriff(e):  

Es wurden 11 Einträge in Spalte Englisch mit dem Anfangsbuchstaben "Y" gefunden.
Wieder alle Einträge anzeigen.

Englisch
Niederländisch
Year
Jaar
Yearly
Jaarlijks
Yes
Ja
Yesterday
Gisteren
You can not disable your own IP-address! Filtering disabled.
U kunt uw eigen IP-adres niet uitzetten! De filtering is uitgeschakeld.
You have exceeded the maximum number of login attempts. You will have to wait for [minutes] minutes before you can attempt to login again.
U heeft het maximum aantal loginpogingen overschreden. U zult [minuten] minuten moeten wachten voordat u opnieuw een poging kunt doen om in te loggen.
You have to select some text to strikeout...
U moet een bepaalde tekst selecteren om een nieuwe poging te doen...
You must login before adding comments
U moet inloggen vr het toevoegen van opmerkingen
Your password is expired, enter new password
Uw wachtwoord is verlopen, voer een nieuw wachtwoord in
Your password is expired, enter new password.
Uw wachtwoord is verlopen, voer uw nieuwe wachtwoord in
Your question has been sent.
Uw vraag is verzonden
gesamt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z